Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Klient przebywa w DPS, jest osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, ma wyznaczonego kuratora, który zamieszkuje w innej gminie.

Czy w związku z aktualizacją wywiadu środowiskowego czy udzieleniem pomocy finansowej na wniosek kuratora, wywiad powinien być przeprowadzony w miejscu pobytu osoby częściowo ubezwłasnowolnionej czy w miejscu pobytu kuratora?

Czy dopuszczalne jest, aby wywiad aktualizacyjny sporządził pracownik ośrodka, pod który podlega DPS, bez obecności kuratora?

Kurator będzie miał zapewniony wgląd do niniejszego wywiadu w siedzibie ośrodka (kurator i ośrodek przyznający pomoc to ta sama gmina, to samo miasto) i naniesie swój podpis jako, że zapoznał się ze sprawą.

Czy dopuszczalne jest, aby środki pieniężne dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przekazywane były na konto osobiste kuratora, pomimo iż osoba ubezwłasnowolniona posiada swoje osobiste konto depozytowe w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?