Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wytwarzanie odpadów powstałych w związku z likwidacją urządzeń i obiektów wchodzących w skład instalacji (zakładu górniczego), wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów? W skład instalacji zakładu górniczego wchodzą obiekty szybu (nadszybie, rura szybowa), budynek maszyny wyciągowej, rozdzielnia oraz stacja wentylatorów z dyfuzorami. Zakład górniczy został postawiony w stan likwidacji. Zgodnie z harmonogramem wszystkie urządzenia i obiekty zostaną zlikwidowane w odpowiednich terminach. W związku z procesem likwidacji powstaną masy odpadów, w tym niebezpiecznych, np. oleje odpadowe, baterie i akumulatory, źródła światła itp. w ilości przekraczającej 1 Mg/rok.

Czy wytwórca odpadów powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które jest wymagane dla eksploatacji instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?