Czy wystarczy wykonać jedno badanie próbki odpadu 17 03 02 z danego miejsca, aby go wykorzystać?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wystarczy wykonać jedno badanie próbki odpadu 17 03 02 z danego miejsca, aby go wykorzystać?

Czy przykładowo jedno badanie powinno być wykonane dla określonej ilości odpadu?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u., mówi, że odpady o kodzie 17 03 02 mogą być wykorzystywane wyłącznie po wykonanych badaniach mających na celu potwierdzenie spełnienia przez te odpady kryteriów określonych dla odpadów obojętnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX