Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postępować w świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy członek rodziny - ojciec dzieci pracuje na umowę o pracę u polskiego pracodawcy jako kierowca, rozlicza się PIT 37, składki odprowadzane są w Polsce, a z umowy o pracę wynika, że pracodawca ma prawo delegować pracownika do pracy na terenie kraju i poza nim, czy w takim przypadku występować z zapytaniem do wojewody o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego i ewentualnie jaki przyjąć z takiej umowy dochód uzyskany, czy ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, np. z premią za pracę za granicą, ryczałtami za pracę w porze nocnej, czy też ze zwrotem kosztów z tytułu podróży służbowej poza teren Polski, bo jeśli pracodawca wystawi zaświadczenie o dochodzie zgodnie z definicją dochodu ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1) tych składników to zaświadczenie nie będzie zawierało?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?