Nowość Czy wystąpić do ZUS z wnioskiem o potwierdzenie informacji dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jest uprawniona w tutejszy urzędzie do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad 90-letnim mężem.

Oświadcza, że ma przepracowane 5-6 lat pracy. Tutejszy organ wezwał Panią do dostarczenia dokumentów m.in. świadectw pracy, umów zlecenia celem wysłania do ZUS o naliczenie okresu składkowego i nieskładkowego pod rygorem wstrzymania wypłat zgodnie z art. 25 ust. 3 i art. 28 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pani oświadcza, że nie posiada świadectw pracy ani innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i nie dostarczy ich.

Co w powyższej sytuacji powinien zrobić organ?

Czy wypłacać świadczenie i opłacać składki emerytalno-rentowe, biorąc pod uwagę oświadczenie świadczeniobiorczyni o 5-6 letnim okresie zatrudnienia?

Czy wstrzymać wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX