Czy wystąpić do ZUS o zwrot całości zasiłku pielęgnacyjnego za okres zbiegu z prawem do dodatku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r.

PYTANIE

Tutejszy organ otrzymał zasiłek pielęgnacyjny do dalszej realizacji z innego ośrodka w miesiącu wrześniu 2022 i w miesiącu wrześniu 2022 dokonał wypłaty świadczenia.

05-10-2022 Pani wniosła o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny ze względu na przyznanie dodatku pielęgnacyjnego w ZUS również od miesiąca września. Tutejszy OPS wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych do ZUS z zapytaniem, od kiedy pani nabyła prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi ZUS z dnia 13-10-2022 poinformował, że pani była uprawniona do pobierania dodatku pielęgnacyjnego w ZUS od 01-12-2021 r., pierwsza wypłata nastąpiła w marcu 2022 r. Z akt sprawy przekazanych z innego ośrodka wynika, że pani prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w OPS nabyła od 01-10-2021 r.

Jak wynika z powyższego, prawo i wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS pokrywa się z okresem pobierania zasiłku pielęgnacyjnego w poprzednim organie, następnie jeden miesiąc z aktualnym organem właściwym dla miejsca zamieszkania pani.

W związku z powyższym, jakie kroki powinien podjąć teraz tutejszy OPS, uchylenie decyzji innego OPS?

Wniosek o zwrot do ZUS nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w całości, czy tylko za miesiąc wrzesień, który wypłaciłam?

Jeśli w całości, to co zrobić ze zwrotem świadczeń wypłaconych przez inny OPS, jeśli mam pisać o zwrot całości, to czy mogę na wniosku do ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, podać kwoty wyliczone poprzedniego organu wraz z nr konta do zwrotu i analogicznie konto tutejszego OPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX