Czy wystąpić do właściwego miejscowo SKO w celu stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego za okres od września br.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała zasiłek pielęgnacyjny, ale z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę w celach zarobkowych, organ wystosował zapytanie, czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wojewoda ustalił, że w tej sprawie zachodzi koordynacja zabezpieczenia społecznego od września 2020 r.

W związku z tym, organ uchylił decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny w okresie, w jakim zachodzi koordynacja, tj. od września 2020 r. do nadal. Natomiast w grudniu 2020 r. wojewoda przysłał pismo, że po ponownej analizie dokumentów i zebranych ponownie dowodów w sprawie ustalił, że koordynacja nie zachodzi.

W związku z powyższym, co powinien zrobić organ z wydaną decyzją uchylającą, jak powinno wyglądać postępowanie w tej sprawie, gdyż osoba od września 2020 r. powinna otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access