Czy wystąpić do starosty z wnioskiem o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny miał zatrzymane prawo jazdy w 2019 roku. Teraz złożył wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Postanowieniem z października 2022 roku postępowanie w sprawie alimentów bieżących zostało umorzone. Pozostała tylko zaległość względem NFAL oraz ZUS.

Zgodnie z zaświadczeniem komornika, w okresie ostatnich 6 miesięcy nie było wpłat w każdym miesiącu (wpłata za kwiecień uiszczona w maju), czy możemy wystąpić z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, jeżeli w kwietniu bieżące alimenty wynosiły 0 zł i brak było wpłaty w konkretnym miesiącu?

Czy konieczne jest również przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz złożenie oświadczenia majątkowego przez dłużnika?

Uzupełnienie treści pytania:

Kwota bieżąco zasądzonych alimentów w miesiącu kwiecień wynosiła 0 zł. Brak postępowania egzekucyjnego w związku z umorzeniem na wniosek wierzyciela.

Czy w związku z tym, można uznać, że brak wpłaty jest równoznaczny z 50% kwotą bieżąco zasądzonych alimentów?

Dłużnik spłaca tylko zaległości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX