Czy wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w DPS ustala się proporcjonalnie do liczby osób zobowiązanych do jej wnoszenia? - OpenLEX

Czy wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w DPS ustala się proporcjonalnie do liczby osób zobowiązanych do jej wnoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r.

PYTANIE

1. Czy wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2e u.p.s. ustala się proporcjonalnie do liczby osób zobowiązanych do jej wnoszenia, co do których mamy rozeznaną sytuację dochodową?

2. Czy opłatę tę ustala się proporcjonalnie do wszystkich osób zobowiązanych z mocy ustawy do wnoszenia opłaty, ponieważ są zstępnymi?

3. Czy opłatę tę ustala się proporcjonalnie do wszystkich osób pomimo, że ich dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej bądź kryterium dochodowego na osobę w rodzinie?

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej posiada czterech zstępnych.

I zstępny: nie udało się przeprowadzić wywiadu, gdyż nie mieszka pod wskazanym adresem, nie udało się ustalić jego aktualnego miejsca zamieszkania ani pobytu, w trybie art. 105 ust. 1 u.p.s. udało się ustalić, że prowadzi działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego,

II zstępny: nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu, nie udało się ustalić jego sytuacji dochodowej ani rodzinnej, nie figuruje w rejestrze osób bezrobotnych, brak zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS, nie widnieje w rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą,

III zstępny: nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu, w trybie art. 105 ust. 1 u.p.s. ustalono dochody zstępnego,

IV zstępny: wyraził zgodę na przeprowadzenie wywiadu, udostępnił dokumentację, znana jest sytuacja dochodowa zstępnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?