Czy wysokość odprawy emerytalnej uzależniona jest od ogólnego stażu pracy nauczyciela? - OpenLEX

Czy wysokość odprawy emerytalnej uzależniona jest od ogólnego stażu pracy nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony jest w publicznej szkole podstawowej na umowę o pracę na czas określony do 31.08.2022 r. (wówczas umowa wygasa). Od 22.03.2022 r. nabywa prawo do emerytury w związku z ukończeniem 65 lat. Czy ww. nauczycielowi należy wypłacić odprawę? Czy jej wysokość uzależniona jest od liczby lat przepracowanych w tutejszej placówce, czy od ogólnej liczby przepracowanych lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX