Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapytanie odnośnie potrącenia 70% zasiłku stałego dla osoby przebywającej w DPS.

Dla osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej jest przyznany zasiłek stały w kwocie 645,00 zł. Od 1.06.2020 r. przyznajemy nową decyzją świadczenie ze względu na orzeczenie, gdyż poprzednie utraciło ważność. 70% świadczenia, czyli 451,50 zł jest przekazywane za zgodą strony na poczet odpłatności za jego pobyt w DPS.

W 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej świadczenie z kwoty 604,00 zł zostało podwyższone do kwoty 645,00 zł. Gmina ponosi odpłatność za pobyt osoby w DPS.

W decyzji odnośnie ustalenia odpłatności za pobyt w wyniku analizy dochodu klienta nie ulega zmianie, gdyż nie przekroczył 10% kryterium osoby samotnie gospodarującej, czyli 645 - 604 = 41,00 zł, odpłatność zgodnie z decyzją wydaną przed weryfikacją świadczenia została naliczona 70% z kwoty 604,00 zł, czyli 422,80 zł.

Czy powinno się potrącić z zasiłku stałego z kwoty 645,00 zł 70% świadczenia jako odpłatność za jego pobyt w DPS, czy należy zachować 70% potrącenia za jego pobyt z kwoty 604,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?