Czy wysłanie decyzji do stron zmarłych jest rażącym naruszeniem prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ I instancji wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Od tej decyzji odwołały się strony. Organ wyższego rzędu uchylił decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W 2010 r. inwestor złożył wniosek do organu I instancji o wycofaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Organ I instancji nie rozpatrzył decyzji i bez zgody stron umorzył postępowanie. Strona postępowania złożyła wniosek do organu II instancji o stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej, ponieważ decyzja organu I instancji była wysłana do stron zmarłych.

Czy wysłanie decyzji do stron zmarłych jest rażącym naruszeniem prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX