Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiadająca status pośredniczącego podmiotu węglowego, na podstawie przepisu art. 31a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, korzysta ze zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu odbywa się w Spółce tylko przez ok. 100 dni w roku. Czy wyroby węglowe zużyte w procesach uruchomienia i wyłączenia jednostki kogeneracyjnej, w wyniku których nie zawsze dochodzi do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, lecz które nierozerwalnie związane są z właściwym procesem produkcji (pracą jednostki kogeneracyjnej), podlegają także zwolnieniu od akcyzy na podstawie ww. przepisu prawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?