Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku do form oraz metodą rozdmuchiwania. Proces polega na tym, że granulat z tworzywa jest zasypywany do maszyny, następnie pod wpływem temperatury uplastyczniany. W dalszej kolejności przedmiotowe tworzywo jest wtryskiwane do form lub jest rozdmuchiwane do odpowiednich rozmiarów. Powstające w obu wskazanych procesach wyroby nie spełniają wymagań i są zawracane na młynki oraz są ponownie wykorzystywane w procesie technologicznym (po uprzednim rozdrobnieniu i następnie uplastycznieniu pod wpływem temperatury). Wnioskujący nie traktuje wskazanych wyrobów niespełniających wymagań jako odpadów.

Czy słusznie?

Czy w opisanym wypadku można nie uznawać wyrobów jako odpadów, z uwagi na fakt, iż wnioskujący znajduje dla nich dalsze zastosowanie na terenie własnego zakładu, a zatem nie występuje kryterium "pozbycia się", które jest wymagane w przypadku uznania danego materiału za odpad?

Czy wytworzone wyroby niespełniające wymagań powinny być rozpatrywane w kontekście przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. jako produkty uboczne i wnioskujący powinien przeprowadzić w tym zakresie odpowiednią procedurę przed marszałkiem województwa?

Jeśliby uznać, że wytworzone wyroby niespełniające wymagań stanowią odpad, to czy w takim wypadku wniosek powinien obejmować również żądanie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?