Czy wyrażenie "okazjonalne uroczystości", którego użyto w art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska, odnosi się do organizatora... - OpenLEX

Czy wyrażenie "okazjonalne uroczystości", którego użyto w art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska, odnosi się do organizatora imprezy czy do danego terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o informacje dotyczące stosowania art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.

Czy wyrażenie "okazjonalne uroczystości" odnosi się do organizatora czy do danego terenu?

Na przykład w jednym miejscu w sezonie organizowanych jest kilkadziesiąt legalnych imprez z nagłośnieniem przygotowywanych za każdym razem przez innego organizatora.

Jak traktować zapis art. 156 p.o.ś. w takiej sytuacji?

Ponadto, czy administrator terenu może odmówić organizatorowi udostępnienia terenu na przeprowadzenie imprezy z wykorzystaniem sprzętu nagłaśniającego, wykorzystując treść art. 156 p.o.ś. oraz czy możliwe jest wyznaczenie przez administratora terenu maksymalnej liczby imprez z nagłośnieniem (w ciągu roku, miesiąca itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX