Czy wypowiedzenie umowy z uwagi na nienależyte wykonanie umowy uprawnia do zatrzymania zabezpieczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli wykonawca nie wykonał w sposób należyty umowy i nastąpiło jej wypowiedzenie z tych przyczyn?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX