Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X jest przewoźnikiem towarów produkowanych przez firmę Y - dostarcza wyprodukowany towar do odbiorców firmy Y. Za powyższą czynność firma X otrzymuje wynagrodzenie od firmy Y na podstawie zawartej umowy. Firma X jako przewoźnik towarów firmy Y świadczy usługi samodzielnie bądź zleca wykonanie transportu swoim podwykonawcom. Jeden z podwykonawców dokonał kradzieży przewożonego towaru. W związku z kradzieżą firma Y wystawiła firmie X (swojemu przewoźnikowi i wykonawcy usługi) notę obciążeniową za ukradziony towar. Firma X opłaciła notę księgową. Jednocześnie wystąpiła do swojego ubezpieczyciela o odszkodowanie za skradziony towar. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w związku z tym, iż popełnione przestępstwo zostało zakwalifikowane w aktach sprawy jako oszustwo. Firma X nie może wystąpić też o zwrot ukradzionego towaru ani też obciążyć podwykonawcy, gdyż jak się okazało - w toku prowadzonego postępowania - transport towarów zleciła nie istniejącej firmie.

Czy Firma X może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaconą notę księgową?

Poniesiony wydatek jest znaczący w związku z powyższym istotnym jest jego zakwalifikowanie bądź nie do kosztów uzyskania przychodów w firmie X. Firma X jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzi PKPiR.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?