Czy wypłacone dotacje powinny stanowić koszty banku a otrzymane wsparcie przychód, czy powinny być zaewidencjonowane tylko na... - OpenLEX

Czy wypłacone dotacje powinny stanowić koszty banku a otrzymane wsparcie przychód, czy powinny być zaewidencjonowane tylko na kontach rozrachunków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank jako partner jest uczestnikiem projektu "Załóż firmę z RIPH" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy partnerskiej ponosi wydatki m.in. na organizację szkoleń, a następnie występuje o dofinansowanie zrealizowanych zadań - poniesione wydatki ewidencjonuje jako koszty a otrzymane dotacje stanowią przychód.

Ponadto zgodnie z projektem bank wypłacił jednorazowe dotacje inwestycyjne osobom uczestniczącym w projekcie i wystąpił o dofinansowanie realizacji tego zadania. Wątpliwość budzi ujęcie rachunkowe wypłaconych dotacji.

Czy powinny stanowić (podobnie jak poniesione wydatki np. na organizację szkoleń) koszty banku a otrzymane wsparcie przychód?

Czy też wypłacone dotacje i otrzymane na nie wsparcie powinny być zaewidencjonowane tylko na kontach rozrachunków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX