Czy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi w związku z wygaśnięciem stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel na 15 września 2020 r. będzie posiadał 39-letni staż pracy. W nowym roku szkolnym nie ma możliwości zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć i nauczyciel złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

Czy w związku z wygaśnięciem stosunku pracy 28.02.2021 r. (nauczyciel bezpośrednio przechodzi na emeryturę) należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w dniu wygaśnięcia stosunku pracy zgodnie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nt 128, poz. 1418)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX