Czy wypłacić dwa odrębne dodatki węglowe, gdy wniosek złożyły dwa gospodarstwa domowe, zamieszkujące w dwóch odrębnych... - OpenLEX

Czy wypłacić dwa odrębne dodatki węglowe, gdy wniosek złożyły dwa gospodarstwa domowe, zamieszkujące w dwóch odrębnych budynkach na jednej posesji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wypłacić dwa odrębne dodatki węglowe, gdy wniosek złożyły dwa gospodarstwa domowe, zamieszkujące w dwóch odrębnych budynkach na jednej posesji (bez nadanego oddzielnego numeru porządkowego), w sytuacji, gdy w każdym z tych gospodarstw domowych głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967):

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Ponadto w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przedstawionym stanie faktycznym, pod tym samym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przy czym każda z rodzin mieszka w odrębnym budynku i posiada odrębne źródło ogrzewania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX