Czy wypłacenie wykonawcy proporcjonalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zawartą umową (zamówienie publiczne), wynagrodzenie za wykonywanie usług nadzoru nad robotami budowlanymi powinno być wypłacane proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.

Czy wypłata tego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do upływającego czasu realizacji robót (bez odpowiedniej zmiany umowy) – będzie rodziła odpowiedzialność Zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (np. z art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), jeżeli nie spowoduje to wzrostu wysokości wypłaconego w sumie wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX