Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wypis z KRS jest wystarczającym potwierdzeniem do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego przy zmianie prowadzącego instalację, jeśli nastąpiło połączenie spółki posiadającej pozwolenie ze spółką przejmującą w trybie art. 492 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h.?

Czy należy zażądać aktu notarialnego na potwierdzenie dokonania zmian przed wydaniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?