Czy wypełnianie wyrobiska można traktować jako utwardzanie terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne (wpisany do CEIDG) oraz prowadzący rekultywację niekorzystnie przekształconego może uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów - prace ziemne zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

Czy ww. rolnik może przyjmować odpady na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku?

Czy wypełnianie wyrobiska można traktować jako utwardzanie terenu wskazane w tym rozporządzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX