Czy wynajem przez instytut badawczy części powierzchni na cele prowadzonej przez najemców działalności gospodarczej powoduje konieczność uiszczania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytut badawczy wynajmuje w kilku budynkach część ich powierzchni na cele prowadzonej przez najemców działalności gospodarczej. Umowy najmu stanowią ile metrów kwadratowych w danym budynku jest wynajmowanych, nie stanowią o wynajmie gruntów.

Czy instytut podlega obowiązkowi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów dot. części wynajmowanych budynków, gdyż instytut nie ma budynków, które w całości są wynajmowane do prowadzenia działalności gospodarczej?

Mamy wątpliwość, gdyż, ustawa o instytutach badawczych używa słowa "wyłącznie" cytuję: "Art. 20 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych stanowi, iż Instytut jest zwolniony z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyjątkiem części tych gruntów wykorzystywanej wyłącznie do działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4. Wyłączenie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność inna niż: badania naukowe i prace rozwojowe; przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych".

Jeśli podlegamy takiemu obowiązkowi, to jak wyliczyć powierzchnię gruntu podlegającą opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX