Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stan faktyczny:

1. Nasza spółka zawarła umowę najmu mieszkania w Polsce (z osoba fizyczna) na okres od 12.02.2017 r. do 31.01.2018 r. Mieszkanie przeznaczone zostało dla stażysty- pracownika firmy zagranicznej z siedzibą we Włoszech. Stażysta mieszkał w nim w okresie od 12.02.17 r. do 11.08.17 r. Nasza spółka otrzymywała od osoby wynajmującej rachunki za najem, w których uwzględnione były również zaliczki na media i zgodnie z tymi rachunkami oraz terminem płatności wskazanym w umowie płaciła za to mieszkanie.

2. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy naszą spółką, a spółką z siedzibą we Włoszech, koszty najmu związane z pobytem stażysty w Polsce ponosi spółka z siedzibą we Włoszech. Nasza spółka musi re-fakturować poniesione koszty z tytułu najmu na spółkę z siedzibą we Włoszech.

Nasze stanowisko:

Chcemy potraktować ww. usługę najmu mieszkania jako jedną ciągłą usługę (najem od 12.02.2017 r. do 11.08.2017 r.) i wystawić na spółkę z siedzibą we Włoszech jedną fakturę za najem. Obowiązek podatkowy rozpoznamy na dzień wystawienia faktury (ponieważ nie mamy płatności od spółki z Włoch), zastosujemy tutaj stawkę zw. VAT.

Czy nasze podejście jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?