Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członek zarządu został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu w połowie marca 2019 r., a następnie odwołany na początku grudnia 2019 r. Z prezesem zarządu był zawarty kontrakt menadżerski. Z zapisów niniejszego dokumentu wynika, iż prezesowi zarządu oprócz wynagrodzenia stałego należne jest wynagrodzenie zmienne (roczne) za realizację celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdawania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu prezesowi zarządu absolutorium przez zgromadzenie wspólników.

Czy od wynagrodzenia zmiennego byłego prezesa zarządu należy odprowadzić składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, FP, FGŚP i zdrowotna)?

Czy byłego prezesa zarządu należy zgłaszać do ubezpieczeń ZUS, czy wystarczy wykazać niniejsze wynagrodzenie zmienne w raporcie RCA z kodem 30 00 00?

Czy niniejsze wynagrodzenie zmienne będzie podlegało opodatkowaniu?

Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia zmiennego netto będzie można zastosować koszty uzyskania przychodu (dla kontraktu menadżerskiego to 250,00 zł)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?