Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 13.12.2016 r. klientka została ustanowiona opiekunem prawnym dla swojej córki. W dniu 16.04.2018 r. złożyła do Sadu Rejonowego wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną córką za okres od 13.12.2016 r. do 16.04.2018 r. W dniu 25.07.2018 r. odbyła się rozprawa w sądzie, na której przyznano klientce wynagrodzenie w kwocie 484,00 zł za okres 13.12.2016 r. - 25.07.2018 r.

Czy jesteśmy zobowiązani wypłacić klientce kwotę ustanowioną w postanowieniu sądu za ww okres, czy powinniśmy sami przeliczać 10% średniego wynagrodzenia miesięcznego począwszy od IV kwartału 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?