Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych? - OpenLEX

Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. realizując inwestycje liniowe w ramach swojego zakresu prac, zawiera w imieniu i na rzecz inwestora za pośrednictwem pełnomocnika, przedwstępne umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi oraz rolnikami (nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego), na ustanowienie służebności przesyłu i płaci im z tego tytułu wynagrodzenie. Następnie jest podpisywany akt notarialny – oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz inwestora i następuje pozostała zapłata.

Czy w takiej sytuacji spółka ma obowiązek wystawiania dla tych osób PIT–8C, a osoby te muszą zapłacić z tego tytułu podatek?

Czy w sytuacji, gdy spółka podpisze z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną (która będzie dotyczyła zgody właściciela na wejście na teren i wykonanie prac na jego nieruchomości), a nie będzie podpisany natomiast akt notarialny, należy również wystawić PIT-8C dla tej osoby, a osoba ta ma obowiązek zapłacenia podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?