Czy wynagrodzenie z tytułu success fee podlega opodatkowaniu w momencie jego otrzymania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podpisując kontrakt na sprzedaż znaków towarowych wskazane są etapy. Po spełnieniu wszystkich etapów na zakładanym poziomie w określonym czasie sprzedający ma otrzymać od kupującego tzw success fee.

Czy od strony podatkowej success fee należy rozpoznać jako przychód po stronie sprzedającego w momencie, gdy ten fakt zaistnieje, czy też w momencie zawarcia kontraktu, który to moment jest momentem faktycznego dokonania sprzedaży znaków towarowych, a etapy odnoszą się do spełnienia warunków urzędowych związanych z ujawnianiem w rejestrach państwowych zmian właściciela znaku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX