Czy wynagrodzenie z banku płacone kontrahentowi jako bonus w stosunku do sprzedanych produktów podlega opodatkowaniu VAT? - OpenLEX

Czy wynagrodzenie z banku płacone kontrahentowi jako bonus w stosunku do sprzedanych produktów podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Importer sprzedający swoje towary poprzez sieć niezależnych dealerów zawarł z bankiem umowę o współpracy w obszarze kredytowania dealerów przez bank i kredytowania klientów końcowych kupujących towary przez nich sprzedawane (zakupione od importera). Importer traktować będzie bank jako swojego rekomendowanego/wyłącznego partnera i nie będzie udzielić innej instytucji prawa do korzystania z marki lub znaku handlowego dla potrzeb finansowania. Importer zobowiązuje się przekazywać bankowi informacje mające wpływ na bieżącą sytuację sieci, do wspierania sieci w celu zwiększenia wolumenu, zwiększanie świadomości sieci w zakresie usług finansowych, w tym produktów kredytowych banku poprzez przekazywanie uzgodnionych informacji na ten temat oraz materiałów informacyjnych banku, m.in. publikację rankingów sprzedaży finansowań. Bank płacić będzie importerowi wynagrodzenie (bonus) uzależnione od stopnia sprzedaży produktów banku (kredytów, ubezpieczeń na życie) w stosunku do sprzedawanych towarów - wynagrodzenie będzie płatne rocznie.

Czy taki bonus stanowi podstawę do wystawienia przez importera faktury VAT - z jaką stawką VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?