Czy wynagrodzenie młodocianego pracownika z klasy III szkoły branżowej wlicza się do dochodu w sprawie ustalenie kryterium dochodowego w celu przyznania stypendium szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie młodocianego pracownika z klasy III szkoły branżowej wlicza się do dochodu w sprawie ustalenie kryterium dochodowego w celu przyznania stypendium szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX