Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę za odpady komunalne należy opodatkować 23% VAT?

Na podstawie uchwały Gmina powierzyła pobór opłaty za odpady komunalne na swoim terenie inkasentowi - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości % kwoty zebranej.

Czy to wynagrodzenie powinno być opodatkowane 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?