Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gminy chcące przystąpić do Programu Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2020 (III. pkt 5) zobowiązane są do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wskazanych w Programie w 2020 r. w stosunku do 2019 r.

Czy warunek będzie spełniony, jeżeli zwiększymy liczbę ww. przedmiotowych godzin o m.in. 1 godzinę w stosunku do 2019 r., czy też powinna być proporcjonalna do kwoty, jaką otrzymamy w ramach dofinansowywania zadania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?