Czy wymiana kotła z gazowego na olejowy w instalacji IPPC jest istotną zmianą instalacji? - OpenLEX

Czy wymiana kotła z gazowego na olejowy w instalacji IPPC jest istotną zmianą instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl art. 3 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. wymiana kotła z gazowego na olejowy w instalacji IPPC jest istotną zmianą instalacji?

Inwestor poinformował, iż emisja nie ulegnie zmianie i nie spowoduje znaczącego zwiększonego negatywnego oddziaływania na środowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX