Czy wymaganie od inwestora rozszerzenia zakresu inwestycji we wniosku o warunki zabudowy jest zgodne z prawem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wystąpiłam z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, której właścicielem jest inwestor. Nieruchomość planuje zabudować budynkiem wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową. Organ w toku postępowania przesłał projekt decyzji do uzgodnienia z zarządcą drogi. Zarządca drogi odmówił uzgodnienia decyzji i zażądał przebudowy drogi, z której odbywa się dodatkowy zjazd na moją działkę oraz remontu nawierzchni innej drogi, z której odbywać się będzie istniejący zjazd dodatkowy na moją działkę. Nie określił jednocześnie dokładnego zakresu przebudowy. Po odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy organ zażądał ode mnie korekty wniosku objęcia terenem inwestycji również dróg publicznych wskazanych przez zarządcę drogi oraz dodania remontu i przebudowy tych dróg zakresem inwestycji.

Czy takie działanie i wymaganie od inwestora rozszerzenia zakresu inwestycji jest zgodne z prawem?

Czy nie należałoby raczej w treści decyzji w rozdziale dot. komunikacji wpisać konieczności wykonania wskazanych remontów i przebudów bez obejmowania ich od razu zakresem inwestycji w tej samej WZ?

Organ stoi na stanowisku, że żadne porozumienie ani umowa drogowa nie rozwiążą problemu, jedynie rozszerzenie zakresu wniosku o przebudowę i remont dróg. Umieszczenie remontu i przebudowy drogi publicznej w jednej decyzji WZ z budową budynku na terenie działki prywatnej spowoduje konieczność zawarcia calego tego zakresu w jednym pozwoleniu na budowę, co jest niekorzystne z punktu widzenia inwestora. Zmieni także powierzchnię terenu inwestycji, na podstawie której wyliczone zostały wskaźniki powierzchni/zabudowy do powierzchni terenu. Ponadto zarządca drogi nie określił dokładnie, na czym ma polegać przebudowa drogi, w związku z tym nie wiadomo, jaki zakres prac związanych z przebudową wpisać we wniosku WZ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX