Czy wymagania dot. ilości wytwarzanych odpadów określone w § 4 ust. 1 pkt 2 r.w.m.o. odnoszą się do poszczególnych miejsc prowadzenia działalności, czy łącznie dla całego podmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.w.m.o. wymagania dot. ilości wytwarzanych odpadów określone w § 4 ust. 1 pkt 2 r.w.m.o. odnoszą się do poszczególnych miejsc prowadzenia działalności, czy łącznie dla całego podmiotu (podmiot ma kilka miejsc prowadzenia działalności, w których wytwarza odpady)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX