Czy wymagane jest przeprowadzenie pomiarów wstępnych emisji z nowej instalacji, która podlega pod zgłoszenie? - OpenLEX

Czy wymagane jest przeprowadzenie pomiarów wstępnych emisji z nowej instalacji, która podlega pod zgłoszenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagane jest przeprowadzenie pomiarów wstępnych emisji z nowej instalacji, która podlega pod zgłoszenie?

Emisja jest z procesu technologicznego w zakresie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, 1 źródło emisji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX