Nowość Czy wymagana jest zmiana lub uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku wielorodzinnego do rowu, jeżeli planowana jest wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagana jest zmiana lub uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku wielorodzinnego do rowu, jeżeli planowana jest wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków?

Gminny zakład gospodarki komunalnej uzyskał pozwolenie wodnoprawne w 2019 r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku wielorodzinnego do rowu za pomocą istniejącego wylotu. Ilość odprowadzanych ścieków wynosi 5,6 m3/dobę, RLM=35. W pozwoleniu wodnoprawnym w punkcie 5 sentencji wskazano konkretną przydomową oczyszczalnię ścieków - typ i producenta. Obecnie zakład gospodarki komunalnej zamierza wymienić przydomową oczyszczalnię ścieków poprzez zamontowanie zupełnie innego urządzenia - inny typ i inny producent. Ale wszystkie warunki pozwolenia wodnoprawnego, a szczególnie ilość i jakość odprowadzanych oczyszczonych ścieków, nie ulegną zmianie. Nie ulegnie również zmianie urządzenie wodne - wylot do rowu. Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest urządzeniem wodnym.

Czy na wymianę oczyszczalni konieczna jest zmiana pozwolenia wodnoprawnego?

Jeżeli jest wymagane podjęcie kroków w zakresie Prawa wodnego - to czy w ogóle możliwe jest zastosowanie procedury zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego (wg KPA), czy może konieczne jest uzyskanie zupełnie nowego pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX