Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W nowej tarczy antykryzysowej 2.0 z 16.04.2020 r. zostały wprowadzone zmiany, również do art. 12 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. dotyczącego ograniczenia w stosowaniu prawa budowlanego. Wprowadzono art. 12b u.s.r.c. o treści: Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności art. 12 u.s.r.c. stosuje się odpowiednio. Gdy art. 12 u.s.r.c. istniał samotnie, wyłączenia prawa budowalnego odnosiły się tylko do projektowania i budowy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Czy obecnie należy to rozumieć tak, że wyłączenia stosuje się także do projektowania i budowy w zakresie np. telekomunikacji i łączności publicznej, bez ograniczenia, że musi to być w związku z przeciwdziałaniem COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?