Czy wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych należności powoduje przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientowi wystawiliśmy fakturę 17.10.2017 r. z datą płatności na 31.10.2017 r. W związku z tym, że klient nie zapłacił jej w 2018 r. został utworzony odpis aktualizujący NKUP. W 2020 r. wierzytelność została uprawdopodobniona i pozabilansowo zaliczyłam ją do kosztów. W 2023 r.,w związku z tym, że klient ma także zadłużenie u innych klientów, chcemy spisać należności jako nieściągalne i wyksięgować ją. Należność nie jest przedawniona, w 2018 r. skorzystaliśmy z ulgi za złe długi w VAT.

Czy wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych powoduje u mnie przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX