Czy wykonywanie sczepień populacyjnych pozwala spzoz na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 spzoz zgłosił swoją chęć wykonywania szczepień dla populacji całego powiatu w tym szczepień w miejscu zamieszkania pacjenta. Planujemy te szczepienia wykonywać w ramach komórki organizacyjnej jaką jest ZOL. Wcześniej w tej komórce wykonywaliśmy szczepienia dla personelu i pacjentów.

Czy powinniśmy dokonać zmian w statucie, regulaminie organizacyjnym tworząc odrębną komórkę organizacyjną, np. punk szczepień?

Czy wystarczy, że otrzymamy środki finansowe od NFZ na wykonanie tego zadania i będziemy szczepienia wykonywać w ramach ZOL-u?

Szczepienia planujemy wykonywać tylko przez określony czas.

Czy jeżeli nie wprowadzimy zmian do statutu i regulaminu organizacyjnego to będziemy zmuszeni odprowadzać podatek?

Zakład prowadzi działalność inną niż szpitalną tzn. ZOL, Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe. Wg statutu celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access