Czy wykonawca, w stosunku do którego wydano prawomocny wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania karnego podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy wykonawca będący osobą fizyczną w stosunku do którego został wydany prawomocny wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania karnego podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access