Czy wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu polisę aktualną na dzień składania ofert, stosownie do złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otwarcie ofert nastąpiło 1.05.2022 r. Zamawiający w dniu 10.05.2022 r. wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. polisy OC. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w dniu 12.05.2022 r. przesłał zamawiającemu polisę wystawioną w dniu 6.05.2022 r. z okresem ubezpieczenia od 6.05.2022 r. do 5.05.2023 r.

Czy mając taki dokument, zamawiający ma prawo uznać, że wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu (dokument jest aktualny na dzień złożenia), czy też powinien domagać się od wykonawcy dodatkowego dokumentu, który potwierdziłby, że na dzień składania ofert, tj. 1.05.2022 r. wykonawca również posiadał polisę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX