Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest jakaś górna granica wysokości kar umownych określanych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. we wzorze umowy) za nieterminowe dostawy?

Czy wykonawca może skutecznie domagać się obniżenia wysokości kar umownych w drodze odwołania na postanowienia siwz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?