Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Wykonawca na zlecenie zamawiającego zrealizował roboty budowlane, w ramach których wybudował m.in. plac zabaw. Zgodnie z przepisami o podwykonawstwie w robotach budowlanych wykonawca zlecił podwykonawcy budowę placu zabaw. Roboty odebrano. Zamawiający wystawił wykonawcy referencje (dowody) należytego wykonania i prawidłowego ukończenia. Z kolei wykonawca wystawił podwykonawcy referencje (dowody) należytego wykonania i prawidłowego ukończenia placu zabaw. Czy prawidłowym jest, że zarówno wykonawca jak i podwykonawca mogą w późniejszych postępowaniach wskazywać w wykazach zrealizowanych robót - wybudowany plac zabaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?