Czy wykonawca ma prawo zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa wyjaśnienia wraz z dokumentem odstąpienia od umowy dotyczącym realizacji zamówienia na rzecz publicznego zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca ma prawo zastrzec wyjaśnienia wraz z dokumentem odstąpienia od umowy dotyczącym realizacji zamówienia na rzecz publicznego zamawiającego?

W związku z przewidzianymi w postępowaniu przesłankami wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 p.z.p. wykonawca wypełniając dokument JEDZ wskazał informacje o odstąpieniu od umowy w czasie realizacji roboty budowlanej na rzecz publicznego zamawiającego. Wyjaśnienia tej sytuacji oraz dokumentację zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX