Czy wykonawca, który przygotowywał dokumentację projektową wraz z szacowaniem, może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dla którego te dokumenty zostały opracowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Czy wykonawca projektu budowlanego, który w projekcie budowlanym opisuje przedmiot zamówienia oraz ustala wartość szacunkową zamówienia, może następnie w innym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy składać ofertę i nie będzie ona podlegać odrzuceniu?

Jeśli tak, to czy wykonawca projektu powinien składać oświadczenie zgodnie z art. 17 p.z.p. na druku ZP-1?

Proszę o podstawy prawne i orzecznictwo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX