Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonanie ziemnego stawu rybnego jako urządzenia melioracji o powierzchni 1,1 ha i głębokości do 2,9 m na gruncie ornym leżącym w obszarze Natura 2000 stanowi przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. i tym samym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?