Czy wykonanie zbiornika wodnego na użytkach rolnych klasy V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego należy traktować jako wyłączenie z produkcji użytków rolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonanie zbiornika wodnego na użytkach rolnych klasy V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego należy traktować jako wyłączenie z produkcji użytków rolnych?

Dodam, że zbiornik wodny nie będzie służył potrzebom rolnictwa. Właściciel terenu uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - stawu. Zbiornik wodny został wykonany z naruszeniem warunków wydanego pozwolenia - powierzchnia wykonanego stawu jest 3 krotnie większa niż określona w pozwoleniu.

Czy w związku z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego należy uznać, że obszar gruntów przekraczający powierzchnię określoną w ww. pozwoleniu, został wyłączony z produkcji rolnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX