Czy wykonanie dołu chłonnego to zmiana nieistotna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego i jakie powinien wydać rozstrzygnięcie w sprawie, w następujących okolicznościach?

Organ prowadzi postępowanie w sprawie wykonanych robót budowlanych na działce. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego okazało się, iż podczas budowy budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę inwestor wykonał nieprojektowany dół chłonny żwirowy i odprowadził do niego wody opadowe.

Czy jest to zmiana nieistotna, gdyż zgodnie z warunkami technicznymi doły chłonne są jednym ze sposobów odprowadzenia wody opadowej na terenie własnej działki?

Czy jest to istotne odstąpienie gdyż, co istotne w tej sprawie, podczas wykonywania prac najprawdopodobniej w bliskiej odległości od działki sąsiedniej przerwane zostały istniejące dreny wykonywane w ramach melioracji terenów w latach 1980 i w chwili obecnej przy ulewnych deszczach woda z terenu inwestora w miejscu przerwanego drenu zalewa działkę sąsiednią?

Ponadto z przedłożonych przez inwestora dokumentów/protokołów wynika, iż zbiornik na nieczystości ciekłe jest szczelny, a obszar oddziaływania dołu chłonnego mieści się na działce inwestora. Jednak strona przeciwna twierdzi, że inwestor odprowadził ścieki ze szamba i z dołu chłonnego na jej nieruchomość.

Jakie działania powinien podjąć organ?

Czy powinien umorzyć postępowanie i przekazać sprawę do wójta gminy z uwagi na wykonanie przez inwestora robót powodujących naruszenie istniejących melioracji ze szkodą dla działki sąsiedniej bez pozwolenia wodnoprawnego?

Czy nakazać inwestorowi przeprowadzenie ekspertyzy z uwzględnieniem istniejącej melioracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX